Индивидуалната терапия е най- известната форма на терапия и е процес, чрез който психологът и клиентът работят индивидуално в безопасна среда. Консултирането помага на хората да изследват и опознават своите чувства, емоции и поведения- както своите собствени, така и тези на другите.

По време на първата индивидуална сесия, клиентът представя дадения проблем или проблеми, давайки предистория. Заедно с психолога, се изготвя индивидуален терапевтичен план за действие, концентрирайки се върху поставяне на лични цели, спрямо неговите нужди.

Психологът няма как да определи, колко сесии ще са ви нужни, за да изпитате подобрение и да видите прогрес. Всичко зависи от нуждите на клиента и неговото желание за промяна.

Като терапевтичен подход използвам Kогнитивно- поведенческата терапия (Cognitive Behavioural Therapy CBT)

Една индивидуална сесия е с продължителност 60 минути (1 час)
Цената за една сесия е £80

Сумата се превежда чрез банков трансфер до 48 часа, преди датата на нашата среща.

Ако клиентът не се появи или анулира сесията до по- малко от 48 часа преди срещата, сумата НЕ СЕ възстановява!