“The Power within”- свързване с вътрешното дете

Зарежда Събития

„Вътрешното дете“ е тази компонента от подсъзнанието, която е скрила в себе си раните от детството ни. Това са всички онези моменти, в които не сме били видени, разбрани, чути; когато не сме били зачетени и нашите нужди не са били удовлетворени.

Моментите, в които ни е било забранено да изразяваме себе си такива каквито сме, в които ни е бил насаждан страх от отхвърляне, е задушило автентчното и спонтанно проявление на нашия вътрешен Аз. Това ни слага невидими окови и човек прекъсва връзката със себе си; прекъсва я не само на ментално ниво, но и на духовно и телесно.

Развиването на любяща и хармонична връзка с него е  от решаващо значение за развитието на положителна връзка със самите нас и нашите отношения. Това е ключът към изцелението от нашето минало и към намирането на истинско удовлетворение от живота.

Не съществува човек, който в малка или голяма степен да няма нужда от работа с вътрешното дете. И при работата ми с двойки, както и в индивидуални и групови срещи, винаги засягаме темата за „зеещите“ емоционални нужди, които неудовлетворени, грабят от усещането ни за нас и винаги се проектират като дефицит в нашите отношения с партньора.

🔥 Кои са признаците, че имаш нужда от работа с архетипа на „вътрешното дете“:

👉 Ниска самооценка

👉 Зависимости

👉 Съзависимост и болезнено и токсично вкопчване в партньора

👉  Потискане на емоции и чувства и „бутилирането им“, както и неспособност да заявиш себе си и това, от което имаш нужда

👉 Загуба на идентичност- често клиенти го описват като: „чувство, че не знам кой съм, какво искам и накъде да продължа“

👉 Влошени отношения с родителите и активен несигурен стил на привързване (най- често „тревожен“ при жените и „избягващ“ при мъжете)

👉  Трудност да създаваш или задържаш партньор; хаотични и болезнени отношения с партньора

👉 Неспособност да носиш на критика

👉 Изблици на нервност и силна агресия, а често и на автоагресия (когато агресията е насочена навътре)

👉  Чувство на вина и постоянно самосъжаление; склонност да си в ролята на жертвата постоянно

👉  Невъзможност да поставяш граници

👉 Липса на доверие към другите и постоянен страх от отхвърляне, водено от убеждението, че „Аз не заслужавам“

👉 Абсолютна загуба на връзката с душата и тялото си

👉 Чувство, че „нещо ми има; че нещо с мен не е наред“

Работата с вътрешното дете е постижима, нужна и отработването на този архетип, дава свобода, вяра и буквално вдъхва нов живот на твоето Аз.

👩🏼‍💻 Какво ще правим по време на целодневното събитие и кои са темите, върху които ще се спрем?

✅ Архетипите на вътрешното дете и техните характеристики

✅ Типовете на раненото вътрешно дете и как да ги отработим? Как влияят те на живота и отношенията ни?

✅ „Reparenting“ или как да бъдем добър родител на себе си?

✅ Начини да изградим умението за емоционална саморегулация и важността от практикуването и?

✅ Как да регулираме нервната система?

✅ Типовете характери и как да разпознаем в кой се намираме?

✅ Работа с родители и как да случим емоционалното отделяне, което се изразява под формата на „вкопчване“?

✅ Как да се свържем с тялото си?

✅ Групова терапия и практически задачи

✅ Медитация

Събитието ще включва теоритична и практическа част!

Детайли за събитието:

Дата: 24 август 2024

Място на събитието: Landmark Creek Hotel and Spa, град Пловдив, ул. Св. Валентин 3., Гребен Канал запад, 4000

Начало: 10 часа

Край: 18 часа

Зала: Марбро

Лектор: Нина Ежова

Местата са ограничени! Плащане на място НЕ се приема!

За въпроси, моля пишете на info@ninaezhova.com

 

 

 

Share This Story, Choose Your Platform!

Title

Go to Top