Медитация “Свързване с вътрешното дете“

Медитация “Свързване с вътрешното дете“

13.00£

Защо да работим с Вътрешното дете?

Във всеки от нас живее вътрешно дете. То се определя като полунезависима подличност, подчинена на будния съзнателен ум.

Работата с детето в нас, е въздействащ метод за овладяване на минали психологични травми и последиците от тях, които се изразяват в ниска самооценка, негативни вярвания, проблеми в отношенията и връзките.

Терапевтичната работа за лекуване на детето в нас, ни позволява да преминаваме безопасно през стари рани, които все още, подсъзнателно, управляват нашите поведенчески модели. В същото време ни помага да отворим сърцата си за по-голямо чувство на любов към себе си, състрадание и доверие в нашия собствен свят и в нашите взаимоотношения.

Нашето вътрешно дете жадува да бъде напълно видяно, прието, разбрано и обичано. Когато не удовлетворим неговите нужди и потребности, те се „заклещват“ като неинтегрирани части от Аз-а, които ни карат да взаимодействаме с нашия свят по начини, които всъщност не са в синхрон с това кои сме (и особено на този, който искаме да бъдем).

Когато обаче забавим темпото и се вслушваме в съзнателните и несъзнателните нужди на нашето вътрешно дете, ние отваряме канала за правилна грижа към себе си и вратата към по- добро ментално здраве и осъзнатост.

Авторската медитация „Свързване с вътрешното дете“ е изработена с много грижа, любов и внимание към детайлите. Медитацията е най- мощнaта практика и най- добрият инструмент за свързване с вътрешното дете.

Продължителност на медитацията: 19 минути и 7 секунди.

Категории: ,

Описание

Защо да работим с Вътрешното дете?

Във всеки от нас живее вътрешно дете. То се определя като полунезависима подличност, подчинена на будния съзнателен ум.

Работата с детето в нас, е въздействащ метод за овладяване на минали психологични травми и последиците от тях, които се изразяват в ниска самооценка, негативни вярвания, проблеми в отношенията и връзките.

Терапевтичната работа за лекуване на детето в нас, ни позволява да преминаваме безопасно през стари рани, които все още, подсъзнателно, управляват нашите поведенчески модели. В същото време ни помага да отворим сърцата си за по-голямо чувство на любов към себе си, състрадание и доверие в нашия собствен свят и в нашите взаимоотношения.

Нашето вътрешно дете жадува да бъде напълно видяно, прието, разбрано и обичано. Когато не удовлетворим неговите нужди и потребности, те се „заклещват“ като неинтегрирани части от Аз-а, които ни карат да взаимодействаме с нашия свят по начини, които всъщност не са в синхрон с това кои сме (и особено на този, който искаме да бъдем).

Когато обаче забавим темпото и се вслушваме в съзнателните и несъзнателните нужди на нашето вътрешно дете, ние отваряме канала за правилна грижа към себе си и вратата към по- добро ментално здраве и осъзнатост.

Авторската медитация „Свързване с вътрешното дете“ е изработена с много грижа, любов и внимание към детайлите. Медитацията е най- мощнaта практика и най- добрият инструмент за свързване с вътрешното дете.

Продължителност на медитацията: 19 минути и 7 секунди.

 

 

 

Title

Go to Top