Потърсих Нина за помощ, тъй като имах проблеми със съпруга ми. Той се съгласи на семейна терапия и работихме с нея около 4 месеца. Преди срещите с Нина, не се бяхме замислили за това, че и двамата с моята половинка сме израстнали в семейства с коренно различна семейна динамика, която всеки от нас беше пренесъл в брака ни. Отново започнахме да градим, учейки се да се доверяваме един на друг, да се изслушваме и да общуваме без обвинение. Благодарна съм на Нина за това, че час след час с голяма усмивка, професионализъм и умения, успя да спаси брака ни!

Потърсих Нина за помощ, тъй като имах проблеми със съпруга ми. Той се съгласи на семейна терапия и работихме с нея около 4 месеца. Преди срещите с Нина, не се бяхме замислили за това, че и двамата с моята половинка сме израстнали в семейства с коренно различна семейна динамика, която всеки от нас беше пренесъл в брака ни. Отново започнахме да градим, учейки се да се доверяваме един на друг, да се изслушваме и да общуваме без обвинение.

Благодарна съм на Нина за това, че час след час с голяма усмивка, професионализъм и умения, успя да спаси брака ни!